Aktualności, ogłoszenia

W dniu 6.06 odbyło się Zebranie Przedstawicieli  w Restauracji "Słowiańska"

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Górnik" w Brzeszczach realizując obowiązek wynikający z zapisów Statutu Spółdzielni przedłożył doroczną informacją sprawozdawczą o działalności Spółdzielni w roku 2018 wraz z sytuacją ekonomiczną i finansową, według stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz kierunki działania na rok 2019.